25/05/2016

За Академията

Е-Академия ГЛОУ е проект на Сдружение „ГЛОУ“ – неправителствена организация, целяща да да отключи пълния потенциал на българските младежите и да подпомогне развитието им като бъдещи лидери, които са активни граждани, вземащи информирани решения.

Средствата от заплатените обучения отиват за развитието на Лидерска академия „ГЛОУ„.